Our Blog


Huidiglik gaan die Karoo deur een van die ergste en langste droogtes nog. Plant, dier en mens kry swaar en gaan gebuk onder die droogte. Die gevolg is dat meeste skape (asook bokke) nie meer in die veld wei nie maar op kraal staan om gevoer te word. Dit bring weer sy eie probleme.

Read More  

Currently in the Karoo, we are experiencing one of the worst droughts. Plants, animals and humans are suffering due to this drought. The result is, that most sheep (and other small stock) does not graze the veld anymore, but have to be kept in kraal and fed. This in itself brings about a multitude of problems.

Read More  

Bravecto® is ‘n middel, vervaardig deur MSD, wat gebruik word vir die behandeling van bosluise, myte en vlooie op honde en katte. Dit effektiwiteit daarvan is 90-95% en die nawerkingvan ‘n enkele dosering is 3 tot 4 maande. Dit is dus ‘n baie effektiewe middel vir die beheer van bosluise, myte en vlooie.

Read More  

Bravecto® is a product, manufactured by MSD, that is used for the treatment of ticks, mites and fleas in dogs and cats. The efficacy of the product is 90-95% and it is effective for 3 to 4 months after a single dose. It is therefor a very effective product for the treatment of ticks, mites and fleas.

Read More